NEDERLANDSE OVERZEE BANK N.V. 3 RAAD VAN COMMISSARISSEN MR. P. HEER ING, VOOT^itter prof. g.a.ph. weijer,plv. voorzitter E. CARTER DR. F.J.C. CRONJÉ A.E. DUDOK VAN HEEL M.K. HONIG MR. J.H.B. KERNKAMP MR. E.N. VAN KLEFFENS JHR. IR. C.L.C. VAN KRETSCHMAR VAN VEEN d.f.w. langelaan, secretaris J.G. VAN MARLE J.D.J. ROOS A. VEDER DIRECTIE MR. J. KEUNING J.PH. KORTHALS ALTES MR. P.A. GUNNING MR. H.H.J. DE VRIES ADVISEUR VAN DE DIRECTIE C. SCHOKKING PLAATSVERVANGENDE DIRECTEUREN H.D. HOVING DRS. J.H.G. SUTTORP ON DER-DIRECTEUREN C. SÖNNICHSEN DRS. G.A. SURIE H.J.M. ZEEGERS DRS. J.W. SPRUIT DRS. W. VAN DE WARDT AFDELINGSDIRECTEUREN J. VAN OS VAN DEN ABEELEN F.C. VAN DER VLIET E. DE BOER J.E. NELISSEN INTERN ACCOUNTANT H.H.M. FOPPE

Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

Nederlandse Overzee Bank | 1964 | | pagina 5