Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

In het overzicht jaarverslagen zijn verslagen te vinden van de belangrijkste voorgangers van ABN AMRO. Vanaf 1929 was het voor iedere N.V. in Nederland verplicht jaarlijks een verslag uit te brengen ten behoeve van de aandeelhouders. In de eerste decennia na 1875 waren het dunne boekjes. Pas aan het eind van de 20e eeuw nam de omvang toe tot soms wel honderden bladzijden na het jaar 2000. Vanaf de jaren dertig gingen sommige internationaal opererende banken er toe over ook een samenvatting of zelfs een volledig Engelstalig verslag uit te brengen. ABN AMRO geeft tegenwoordig alleen een Engels jaarverslag uit.

De jaarverslagen zijn een belangrijke bron om inzicht te krijgen in de samenstelling van de directie, raad van commissarissen, welke activiteiten werden ontplooid, in welke plaatsen waren de banken gevestigd, personeelsomvang etc. Tevens is het een financiële verslaglegging; beschikbaar kapitaal, balans, omzet, verlies- en winstrekening.

Jaarverslagen zijn per losse pagina als PDF te downloaden. Het gehele jaarverslag is ook als één PDF te downloaden via de knop met boek-pictogram, rechtsboven in beeld, direct onder de print-knop, nadat het specifieke jaarverslag is geopend.

Neem een kijkje op art-heritageabnamro.nl