1ALANS PER 30 SEPTEMBER 1965 30/9/1965 30/9/1964 Kapitaal 30.000.000,— 30.000.000,— Reserve 35.500.000,— 35.500.000,— Deposito's 229.440.293,71 179.484.687,01 Crediteuren 315.466.364,28 256.761.217,83 Accepten 2.059.193,13 1.216.641,52 Accept door derden 840.000,21 3.073.851,44 Rekening van uitdeling 4.000.131,62 3.999.628,13 Saldo nieuwe rekening 3.205,46 2.810,59 Borgstellingen 45.157.245,94 28.204.029,60) ƒ617.309.188,41 ƒ510.038.836,52 N.B. Er bestaan verplichtingen terzake van voor cliënten geopende credieten, herdisconteerde en geëndosseerde wissels. 25 CREDIT 9 DECEMBER 1965, DE DIRECTIE J. KEUNING J.PH. KORTHALS ALTES P.A. GUNNING H.H.J. DE VRIES

Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

Nederlandse Overzee Bank | 1964 | | pagina 25