NEDERLANDSE OVERZEE BANK N.V. 30/9/1965 64.713.905,73 87.980.949,01 62.300.000,— 26.300.000,— 16.810.754,56 13.854.472,32 3.738.318,31 282.956.551,72 53.654.236,76 5.000.000,— ƒ617.309.188,41 30/9/1964 31.041.175,69 92.241.357,32 65.400.000,— 10.600.000,— 14.974.995,01 13.831.579,34 4.735.242,06 219.160.250,34 53.554.236,76 4.500.000,— ƒ510.038.836,52 DEBET Kas, kassier en daggeldleningen Bankiers in binnen- en buitenland Schatkistpapier Ander overheidspapier Effecten en syndicaten Wissels Acceptdebiteuren Debiteuren Deelnemingen Bankgebouwen Borgstellingen per contra 45.157.245,94 28.204.029,60) I 6 DECEMBER I 96 5, DE RAAD VAN COMMISSARISSEN P. HEERING E.N. VAN KLEFFENS G.A.PH. WEIJER C.L.C. VAN KRETSCHMAR VAN VEEN E. CARTER D.F.W. LANGELAAN A.E. DUDOK VAN HEEL J.G. VAN MARLE M.K. HONIG J-D-J- ROOS J.H.B. KERNKAMP A. VEDER Wegens verblijf in het buitenland van de heer F. J. C. Cronjé ontbreekt zijn handtekening. 22

Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

Nederlandse Overzee Bank | 1964 | | pagina 24