ACCOUNTANTSVERKLARING Wij hebben de op de pagina's 22 t/m 28 in dit verslag opgenomen jaarstukken, te weten de balans per 30 september 1965 en de winst- en verliesrekening 1 October 1964-30 september 1965 tezamen met de daarop gegeven toelichtingen van de Nederlandse overzee bankn.v., Amsterdam, gecontroleerd. Bij ons onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van verklaringen van in het buitenland gevestigde accountants. Op grond van ons onderzoek verklaren wij dat wij ons met vorengenoemde jaarstukken kunnen verenigen. KLYNVELD, KRAAYENHOF CO. AMSTERDAM, DECEMBER I 9 6 5 21

Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

Nederlandse Overzee Bank | 1964 | | pagina 23