PRAE-ADVIES De Raad van Commissarissen heeft overeenkomstig artikel 16 van de Statuten de door de Directie opgemaakte balans en winst en verliesrekening van de Nederlandse Overzee Bank N.V. onderzocht en door eveneens overeenkomstig bovengenoemd artikel aangewezen deskundigen doen onderzoeken. Op grond daarvan kan de Raad van Commissarissen zich met bedoelde balans en winst- en verliesrekening geheel verenigen en stelt hij U voor deze vast te stellen. AAN AANDEELHOUDERS DE RAAD VOORNOEMD P. HEERING G.A.PH. WEI J E R E. CARTER A.E. DUDOK VAN HEEL M.K. HONIG J.H.B. KERNKAMP E.N. VAN KLEFFENS C.L.C. VAN KRETSCHMAR VAN VEEN D.F.W. LANGELAAN J.G. VAN MARLE J.D.J. ROOS A. VEDER Wegens verblijf in het buitenland van de heer F. J. C. Cronjé ontbreekt zijn handtekening. AMSTERDAM, l6 DECEMBER I 96 5 20

Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

Nederlandse Overzee Bank | 1964 | | pagina 22