NEDERLANDSE OVERZEE BANK N.V. Hoofdkantoor te AmsterdamHerengracht J46 - jj2 Kantoren te Rotterdam en 's-Gravenhage Kantoor te Rotterdam: Westblaak 2 ALGEMENE PROCURATIEHOUDERS C. VAN BEEK W. VAN DEN BERG H.A.W. BURGGRAAF J.W. COPPOOLSE K. DOBBER P.TH. VAN EC K B.H. HENDRI KSE G. KAMSTRA JR. J. KUYPER G.W. LEIH K. MEIJN J.M. PRINS F.P.J. RIJNJA DRS. J.F.C. SCHOTEL J.C.M. SCHUURMANS J.P.M. SIEGERS A. VAN DER SLUIS J.H. TIELEMAN BIJZONDERE PROCURATIEHOUDERS H.S. ALTONA H. ARIËS J.E. BURINGA H.G. DANKBAAR S. GOEDHART MR. B.A.M. KORNER L.A. KUIJPERS F. VAN DER MEULEN A.P.W.J. VAN ROERMUND P. VAN DER SCHAAF M.G. SCHRF.TJDF.R GOF.DHF.TJT C.F. VAN VLIET ALGEMENE DIRECTIE H.J.M. ZEEGERS DIRECTEUREN MR. A.P.R. VAN TIENHOVEN J.C. KAL ON DER-DIRECTEUR DRS. J. SCHROK ALGEMENE PROCURATIEHOUDERS J.P. VAN GEET G.C. SPRUIJT N.R. VADER BIJZONDERE PROCURATIEHOUDERS C.J. BICK A. BULTS A. GROENEWEGEN J.J.P. VAN SWINDEREN J. VENTE 4

Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

Nederlandse Overzee Bank | 1964 | | pagina 6