29.252.500,- 736.700,- 10.800,- 30.000.000,— 35.500.000,— ƒ229.440.293,71 ƒ315.466.364,28 2.898.318,10 839.124,97 2.059.193,13 840.000,21 CREDITZIJDE VAN DE BALANS KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal 50.000.000, waarvan geplaatst en gestort: 58.505 aandelen aan toonder, elk groot 500, 7.367 onderaandelen aan toonder, elk groot 100, 15 aandelen aan toonder, elk groot 720, RESERVE waarin begrepen de Agioreserve ad 5.597.370,45 deposito's waaronder begrepen de saldi op spaardepositorekeningen. CREDITEUREN waaronder 5.262.642,09 saldi van ondernemingen waarin is deelgenomen. ACCEPTEN af: in portefeuille ACCEPT DOOR DERDEN I 6 DECEMBER I 96 5 DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 9 DECEMBER 1965, DE DIRECTIE P. HEERING G.A.PH. WEIJER E. CARTER A.E. DUDOK VAN HEEL M.K. HONIG J.H.B. KERNKAMP E.N. VAN KLEFFENS C.L.C. VAN KRETSCHMAR VAN VEEN D.F.W. LANGELAAN J.G. VAN MARLE J.D.J. ROOS A. VEDER J. KEUNING J.PH. KORTHALS ALTES P.A. GUNNING H.H.J. DE VRIES Wegens verblijf in het buitenland van de heer F. J. C. Cronjé ontbreekt zijn handtekening. 28

Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

Nederlandse Overzee Bank | 1964 | | pagina 30