NEDERLANDSE OVERZEE BANK N.V., WINST- EP 1964/1965 1963/1964 Onkosten 9.355.058,38 8.250.757,82 Afschrij ving bankgebouwen 719.606,89 746.453,82 Reserve voor diverse doeleinden 1.800.000,— 1.600.000,— 3.300.000,— 3.300.000,— Statutaire tantièmes 700.131,62 699.628,13 Saldo naar nieuwe rekening 3.205,46 2.810,59 15.878.002,35 14.599.650,36 DEBET Aandeelhouders 16 DECEMBER 1965, DE RAAD VAN COMMISSARISSEN P. HEERING E.N. VAN KLEFFENS G.A.PH. WEIJER C.L.C. VAN KRETSCHMAR VAN VEEN E. CARTER D.F.W. LANGELAAN A.E. DUDOK VAN HEEL J.G. VAN MARLE M.K. HONIG J-DJ- ROOS J.H.B. KERNKAMP A. VEDER Wegens verblijf in het buitenland van de heer F. J. C. Cronjé ontbreekt zijn handtekening. 24

Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

Nederlandse Overzee Bank | 1964 | | pagina 26